Home > şiir > Düşmanla işbirliği yapanlara dari (Hüseyin Haydar)

Düşmanla işbirliği yapanlara dari (Hüseyin Haydar)

Düşmanla İşbirliği yapanlara dair

Onlar namussuzlardır, onlar
Namları namsız,  usları ussuzlar,
Hakları haksız, hukukları hukuksuzlardır.
Soyları soysuz, arları arsızlar,
onlar, namussuzlardır.
Vesikali yarim, namusludur

Onlar ahlaksızlardır, onlar
Mescit oyanlar, mümin soyanlar,
Kıbleleri kıblesiz, Kâbe’leri Kâbe’sizlerdir.
Kanunları kanunsuz, yeminleri yeminsizler,
Onlar, ahlaksızlardır.
Panayır soytarısı, ahlaklıdır.

Onlar vatansızlardır, onlar
İmanları imansız, namazları namazsızlar,
Kanları kansız, ödleri ödsüzlerdir.
Ataları atasız, töreleri töresizler,
onlar vatansızlardır.
Hocanın eşeği, vatanlıdır.

Onlar onursuzlardır, onlar
Suları susuz, tuzları tuzsuzlar,
Allahları Allah’sız, Kuran’ları Kuran’sızlardır.
Yüzleri yüzsüz, sözleri sözsüzler,
Onlar onursuzlardır.
Kureyş putperesti, onurludur.

Onlar edepsizlerdir, onlar
Altın suyuyla taharet alanlar,
İmanları imansız, duaları duasızlardır.
Sünnetleri sünnetsiz, yürekleri yüreksizler,
Onlar, edepsizlerdir
Ehli hayvanat, edeplidir

Onlar çürüyenlerdir, onlar
Düşman buyruğuyla yürüyenler,
Vicdanları vicdansız, sütleri sütsüzlerdir.
Göğüsleri haçlı, parmakları haraçlılar,
Bütün hainler gibi, onlar
Halkın nar-ı cehennemini tadacaklardır

Hüseyin Haydar

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: